dimanche 3 mai 2009

Piotazain, da...

PILOTAZAIN ...
... Pilotazale talde bat da. Eta ere ...
1901 Legepeko Elkarte bat : Estatutuak Baionako Suprefeturan 2005eko agorrilaren 11an eramanak izan dira.
2005/09/10eko 37 zenbakia duen Kazeta Ofizialean agertu da.
Helburua :
2. art. : “Euskal Pilotaren Ohidurazko Modalitateak babestu eta garatu Munduari irekia den Euskal Herriko KULTUR ONDAREAREN elementu bat bezain bat eta xede olinpiko eta unibertsala duen Nazio Arteko Kirola gisa”.
Hortik dator beraz elkarte honen “Pilotazain” izena.
Pilotari, pilotazale, artisau..., e.a., ... eta beste guziei irekia zaie beraz.
Pilotazain, elkarteko kideek bilakaraziko dute.
Baliabideak :
4. art. : “- modalitate hauen praktikarako lehen irakaspen eta lehen ezagutza pertsona, elkarte, klubetarako, ...
- Maila guzietan, lehiaketarako praktika sustatzea,
- Modalitate hauei lotuak diren ohidurazko artisautzak sustatu, eta zaindu erakusketa eta formakuntzen bidez, ...”.
Hara nola, adibidez :
 Xareko erraketa fabrikazio eta joko honen lehen irakaskuntza eskoletan (CM2tik goiti - Angelun egin bezala - eta kolegioetan - Biarritzeko Fal eta Donapaleun egin bezala -, e.a. ...), irakasle (Alaba, Bizkaia, Gipuzkoan ere) , klubeko benebolo, partikularren formakuntza, ...
 Artisautzako erakusketak eta bertan, pilota eta tresna ezberdinen fabrikazio erakustaldiak herriko besta eta kirol gertakizunetan (pilota partida handi, plaza estrenaldi, ...), kultur gertakizunetan (egun tematikoen animazioa Museoetan - Euskal Museoan egin bezala -, Ondare Egunetan - egitekoa -, ...). Pilotazaineko artisauak hainbat lekutan ibili dira.
 Plazen animazioa ezezagunak edo guti ezagutuak diren modalitate batzuen bidez, artisautza erakusketa eta erakustaldi partidak aurkeztuz (bidean emanak diren proiektuak), Euskal Pilotari buruzko mintzaldiak,
 E.a. ...
-
- Gehiago jakin nahi duzue
- Kide zuzen edo laguntzaile gisa parte hartu nahi duzue,
- Zuen klubean, eskolan, hirian edo ... proposatuak diren zerbitzuak baliatu nahi dituzue
Dei 05 47 64 75 33 zenbakira.
ARBASO Artisau Elkarteko (www.arbaso.com ) kide diren Pilotazaineko Artisauak ere zuen laguntzeko prest dira ...
05 59 03 93 87 edo 05 59 54 12 04 edo 05 59 03 85 04ra deituz.
Laster arte.
PILOTAZAIN, ES ...
... un equipo de pilotazales. Es también ...
... una Asociación Ley 1901 : Estatutos registrados en la Subprefectura de Bayona el 11 08 2005.
Publicación en el Diario Oficial N°37 del 10 9 2005.
Su objeto :
Art 2 : "Salvaguardar y promover las Especialidades Tradicionales de la Pelota Vasca, tanto por ser elemento de la Cultura y del Patrimonio Vascos abiertos al Mundo como por ser Deporte Internacional con
vocación Olímpica y Universal".
Aquí porqué su nombre Pilotazain, que significa en vasco : "proteger la pelota" o "protector de la pelota".
Pués resulta abierta a pelotaris (jugadores de pelota), pilotazales (aficionados ...), artesanos de productos ..., etc ... y a tod@s l@s otr@s. Pilotazain será lo que harán sus miembros.
Sus medios de acción :
Art 4 : "- el descubrimiento y la iniciación a la práctica de esas especialidades para personas, asociaciones, clubes, ...
- el apoyo a toda práctica competitiva en todos niveles,
- el apoyo a las artesanías atadas a esas especialidades, su mantenimiento por medio de
exposiciones y formación, ...".
Así por ejemplo :
* iniciación a la fabricación de raquetas y al juego de Xare en las escuelas (a partir de 10-11 años - fué hecho en Anglet) y en colegios (hecho en Biarritz Fal y St Palais) etc ..., formación de
maestros, iniciadores benévolos de clubes, particulares, ...
* ferias de artesanías con demostración de fabricación de varias herramientas y pelotas, por oportunidad de fiestas patronales, eventos deportivos (grandes encuentros de pelota, inauguración de instalaciones, ...) y culturales (animación de jornadas temáticas en Museos -hecho en el Museo Vasco de Baiona, Jornadas del Patrimonio - hecho en Baiona;- ....). Los artesanos de Pilotazain ya actuaron en varios lugares.
* animación de instalaciones con especialidades desconocidas en ésas o poco conocidas, relacionando exposición de artesanía y presentación de partidos de demostración (proyectos en curso), conferencias sobre la Pelota Vasca,
* etc ...
Si quiere : - saber más,
- participar como miembro activo o benefactor,
- aprovechar los servicios propuestos en su club, escuela, ciudad, instalación o ...
Llame al (0)5 47 64 75 33.
Los Artesanos de Pilotazain miembros de la Asociación Artesanal ARBASO (www.arbaso.com)
siguen siendo a su servicio...
al (0)5 59 03 93 87 o (0)5 59 54 12 04 o (0)5 59 03 85 04.
Hasta luego.